Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
 • Trần Thị Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0386695396
  • Email:
   tranhongnhung@gmail.com
 • Hoàng Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0987921686
  • Email:
   ainhan06gmail.com
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0383130559
  • Email:
   huongmnkp@gmail.com